PRODUCTS

English Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
NEWS

AUTOMOTIVE MANUFACTURING 2019
We Welcome You To Visit Our Booths At The Following Prestigious Shows
VIETNAM AUTOEXPO 2019
We Welcome You To Visit Our Booths At The Following Prestigious Shows
INTERMACH 2019
We Welcome You To Visit Our Booths At The Following Prestigious Shows
GRTE 2020 ( Global Rubber Latex & Type Expo )
We Welcome You To Visit Our Booths At The Following Prestigious Shows
INTERMACH' 2020
We Welcome You To Visit Our Booths At The Following Prestigious Shows

Hung Ta Instrument Viet Nam Co., Ltd.
Address: 88 Duong 3 A , Khu Dan Cu An Lac , Binh Tri Dong Quan Binh Tan , Tp Ho Chi Minh, Viet Nam
Tel:+84 - 283 - 7517821
Hotline: 0907139378
Email:hungtavietnam@gmail.com
Now you can find us at

Hung Ta Instrument Viet Nam Co., Ltd.
Address: 88 Duong 3 A , Khu Dan Cu An Lac ,
Binh Tri Dong Quan Binh Tan , Tp Ho Chi Minh, Viet Nam

07 Tháng Mười Hai 2023    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.hungta-vn.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin