PRODUCTS

English Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
NEWS

INTERMACH 2019
20 Tháng Hai 2022 :: 12:20 SA :: 364 Views :: 0 Comments

We Welcome You To Visit Our Booths At The Following Prestigious Shows
Location : BITEC ( Bangkok International Trade and Exhibiion Center Thailand )
Booth No.: U39
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

VPDD Hung Ta Instrument Co., Ltd.
Address: 251 Duong so 3, Phuong Binh Tri Dong B, Quan Binh Tan , Tp Ho Chi Minh, Viet Nam
Tel:+84 - 28 - 66847821 
Hotline: 0907139378
Email:hungtavietnam@gmail.com
Now you can find us at

VPDD Hung Ta Instrument Co., Ltd.
Address: 251 Duong so 3, Phuong Binh Tri Dong B, Quan Binh Tan , Tp Ho Chi Minh, Viet Nam
Tel:+84 - 28 - 66847821 
Hotline: 0907139378
Email:hungtavietnam@gmail.com

14 Tháng Sáu 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.hungta-vn.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin