PRODUCTS

English Vietnamese
Được hỗ trợ bởi Dịch
NEWS

AUTOMOTIVE MANUFACTURING 2019
20 Tháng Hai 2022 :: 12:24 SA :: 131 Views :: 0 Comments

We Welcome You To Visit Our Booths At The Following Prestigious Shows
Location : BITEC ( Bangkok International Trade and Exhibiion Centre Thailand )
Booth No.: 0Z09
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Hung Ta Instrument Viet Nam Co., Ltd.
Address: 88 Duong 3 A , Khu Dan Cu An Lac , Binh Tri Dong Quan Binh Tan , Tp Ho Chi Minh, Viet Nam
Tel:+84 - 283 - 7517821
Hotline: 0907139378
Email:hungtavietnam@gmail.com
Now you can find us at

Hung Ta Instrument Viet Nam Co., Ltd.
Address: 88 Duong 3 A , Khu Dan Cu An Lac ,
Binh Tri Dong Quan Binh Tan , Tp Ho Chi Minh, Viet Nam

03 Tháng Mười Hai 2022    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by www.hungta-vn.com | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin